top of page
friday@5 blackboard logo.png

४.६८/५
पछिल्लो एपिसोडको लागि औसत मूल्याङ्कन।

आजको सत्रको बारेमा बताउनुहोस्
आजको सत्रको मूल्याङ्कन गर्नुहोस्यो गरीब थियोयो उचित थियोत्यो राम्रो थियोयो धेरै राम्रो थियोयो उत्कृष्ट थियोआजको सत्रको मूल्याङ्कन गर्नुहोस्

आफ्नो प्रतिक्रिया साझा गर्नुभएकोमा धन्यवाद! अर्को सत्रको लागि दर्ता गर्न, www.icsl.org.in/friday-5 मा क्लिक गर्नुहोस्

bottom of page